ข่าวสารการศึกษา e-Clips คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 16
     e-Clips ที่ : 4 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 “น้ำสมุนไพร” สร้างรายได้ให้กับนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยการทำน้ำสมุนไพรขาย สร้างรายได้เข้ากลุ่มกิจกรรมและแบ่งเป็นทุนการศึกษา ที่บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยกลุ่มนักเรียนได้ร่วมมือกันนำวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน มาทำน้ำสมุนไพรขึ้นเอง พืชสมุนไพร ที่นำมาใช้ได้แก่ กระเจี๊ยบ อัญชัน เฉาก๊วย ตะไคร้ และพืชสมุนไพรอื่นๆที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมี ครูนงนภัส ชัยพินิจ ให้คำปรึกษาในการทำน้ำสมุนไพร ซึ่งน้ำสมุนไพรที่นำมาขายได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว หาซื้อรับประทานกันอย่างมากมาย โดยนักเรียนจะน้ำสมุนไพรมาขายในวันศุกร์ทุกๆสัปดาห์ ที่บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในราคาแก้วละ 10 บาท จำหน่ายได้วันละประมาณ 700 - 1,000 บาท จำนวนเงินที่ได้จากการข่ายน้ำสมุนไพร จะหักเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส่วนที่เหลือจะแบ่งให้กับกลุ่มนักเรียนที่ทำน้ำสมุนไพรขาย เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษา สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง ข่าวการศึกษา สำหรับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้กลุ่มนักเรียน มีความสุขกับการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน รวมถึงนักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล
e-Clips คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 16


©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]