ข่าวคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 16

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 7119  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ...

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

[เข้าสู่ระบบ]


©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36