นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามครูโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ พร้อมทั้งมอบนโยบายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยมีนายสาคร ดวงใน เป็นผู้ประสานงาน และมีนายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ
          
 


          

 


ฉบับที่ 8 อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 4215 ครั้ง Your IP Address is 34.228.42.25
          นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ประธาน cluster16 รับมอบเงินจากนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.รร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 20,000 บาท เพื่อมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้ สพป.เชียงราย เขต1 ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาคของเด็กนักเรียนและครูเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2560
 


          

 
          
          

 

 


ชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน


©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ประธาน cluster16 รับมอบเงินจากนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.รร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 20,000 บาท เพื่อมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้ สพป.เชียงราย เขต1 ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาคของเด็กนักเรียนและครูเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ประธาน cluster 15 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต1 รองประธาน cluster 16 ประชุมวิทยากรหลักประจำรายวิชาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (วีรัตน์ สานุมิตร/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตั้งจิตอธิษฐาน น้องเกล้าฯถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 16 ประชุมการบูรณาการโครงการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัดตามการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 16 (Cluster 16) ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
คณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก cluster 16 สังกัดสพฐ.ร่วมประชุมผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ ณ โรงแรมสุนีย์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการกพฐ.เป็นประธานและทีมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมชี้แจงตามนโยบายและจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 และการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเรียนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
ดร.เอกชัย ผาบไชย ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขัันพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 16 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผอ.กลุุ่มบริหารงานบุคคล, ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นักประชาสัมพันธ์ 12 สพท.จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ เฮือนอำพรรีสอร์ท อ.สูงเม่น จ.แพร่
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. นายกริช มากกุญชร ประธานชมรมนักปชส.กศ.พฐ. ร่วมกดปุ่ม start เปิดตัวระบบ OBEC LINE โครงข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์สพฐ. สพท.และโรงเรียน ณ โรงแรมอะเดรียติค กทม. เมื่อ 28 สิงหาคม 2558
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า