คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ประธาน cluster16 รับมอบเงินจากนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.รร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 20,000 บาท เพื่อมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้ สพป.เชียงราย เขต1 ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาคของเด็กนักเรียนและครูเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามครูโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ พร้อมทั้งมอบนโยบายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยมีนายสาคร ดวงใน เป็นผู้ประสานงาน และมีนายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์